Phone: 09.07.06.36.38
Email: truonghungseals@gmail.com
Home / KHÁCH HÀNG / Công ty Tinh Bột Sắn KON TUM

Công ty Tinh Bột Sắn KON TUM

Loại phốt Single cartridge seal dùng cho máy ly tâm của chi nhánh công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên, Kon Tum

Hình ảnh sau khi sửa chữa, bàn giao cho khách hàng thay thế hàng nhập từ Singapore