Phone: 09.07.06.36.38
Email: truonghungseals@gmail.com
Home / KHÁCH HÀNG / Công ty Vật liệu làm kín Lê Gia

Công ty Vật liệu làm kín Lê Gia

Phốt bơm BURGMANN 1.4571

 

 

 

 

Phốt Chesteton 40

Phốt CHESTETON 40, sửa chữa thay thế toàn bộ mặt chà bằng SSIC và các cơ phận làm kín